ท่องเที่ยว มหาวิหาร ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า ฝรั่งเศส(France) สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส” จุดท่องเที่ยวยอดฮิต ทางตอนเหนือ ตั้งอยู่บนยอดเนินเขามงมารตร์ (La butte Montmartre) สูงจากระดับน้ำทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส จุดชมวิวแสนวิเศษณ์ คุณจะได้เห็นวิวมุมสูงที่สุดอันดับสองรองจากหอไอเฟล แต่มีความโดดเด่นสำคัญคือคุณจะได้เห็นหอไอเฟลตั้งอยู่กลางเมืองถ้ามองจากจุดนี้ เป็นวิวแสนโรแมนติกจับใจ ทั้งกลางวันและกลางคืน

มหาวิหาร Sacré-Coeur หรือ มหาวิหารพระหฤทัยแห่ง Montmartre เป็นวิหารในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie)สถาปนิกที่ถูกคัดเลือกจากสถาปนิกทั้งหมด 77 รายเริ่มก่อสร้างปี ค.ศ. 1875 และเสร็จสิ้นลงในปี ค.ศ.1914 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ปี!!
สถาปัตยกรรมที่ โปล อาบาดี (Paul Abadie) ออกแบบ เรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบ Romano-Byzantine คือ เป็นการออกแบบให้ใหญ่โตตามแบบโรมันผสมกับการออกแบบหลังคาให้เป็นทรงโค้ง ซึ่งจัดว่าแปลกใหม่ เพื่อแสดงออกให้แตกต่างจากสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูบาโรก (Neo-Baroque) หรือแบบโกธิคที่มีจำนวนมากแล้ว สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่พระหฤทัยของพระเยซู (Sacré: ศักดิสิทธิ์ และ Coeur: หัวใจหรือพระจิต) ตัววิหารก่อจากหินปูนทราเวอร์ทีน หินที่มีคุณสมบัติพิเศษทนต่อสภาวะภูมิอากาศทำให้ตัวโบสถ์คงความขาวนวลงดงามเหนือกาลเวลา

นอกจากนี้ ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) ยังเป็นอนุสรสถานที่สำคัญในการระลึกถึงทหารฝรั่งเศส 58,000 นายที่ต้องจบชีวิตลงในสงครามระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศเยอรมันในช่วงปี ค.ศ.1870-1871 และเป็นสถานที่ที่กลุ่มสังคมนิยม Commune ถูกกองทัพฝรั่งเศสสังหารกว่า 20,000 คน

ด้านหน้ามหาวิหาร Sacré-Coeur ท่านจะพบกับประติมากรรมรูปปั้นที่วิจิตรงดงามประดิษฐานอยู่สองฝั่งหน้าวิหารซึ่งเป็นบุคคลสำคัญถือว่าเป็นนักบุญผู้ที่อุปถัมภ์ฝรั่งเศส ได้แก่

วีรสตรีคนสำคัญของประเทศฝรั่งเศสผู้นำกองทัพฝรั่งเศสในสงครามร้อยปี(กับประเทศอังกฤษ) ได้รับชัยชนะหลายครั้งคือ ฌาน ดาร์ก (Jeanne d’Arc หรือ โจน ออฟ อาร์ก (ค.ศ. 1412 – ค.ศ. 1431) หนึ่งในสามนักบุญองค์อุปถัมภ์ประเทศฝรั่งเศสและกษัตริย์ที่นำความเจริญก้าวหน้ามาให้กับประเทศฝรั่งเศส คือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 (Louis IX) หรือ นักบุญหลุยส์ (Saint Louise) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสแห่งราชวงศ์กาแป ผู้เป็นหนึ่งในสามนักบุญองค์อุปถัมภ์ประเทศฝรั่งเศสเช่นกัน

ค่าเข้าชม: ฟรีสำหรับการเข้าชมมหาวิหาร
การเข้าชมโดมและส่วนด้านล่างวิหาร : 5-8 ยูโร
การเข้าชมเฉพาะโดม :4-6 ยูโร
ส่วนด้านล่างวิหาร: 2-3 ยูโร
ฟรีสำหรับเด็กและเยาวชนอายุ 4- 16 ปี